EPC-Oud

Het EPC of Energieprestatiecertificaat

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is, rekening houdend met de gebouwschil en de installaties. Afhankelijk van het type gebouw of het gebruik van het gebouw is de opmaak en inhoud van het EPC verschillend. 

Met het EPC willen we burgers, bedrijven en organisaties sensibiliseren om hun gebouw energiezuinig te maken. Het EPC geeft daarom inzicht in de energieprestatie van een gebouw met informatie over hoe de gevels, daken en vloeren zijn geïsoleerd, welke beglazing geplaatst werd en welke installaties voor ventilatie, verwarming, koeling, warm water, eventueel verlichting en hernieuwbare energie aanwezig zijn.

Dankzij een label of energiescore is in één opslag duidelijk wat de energetische toestand is van een woning, appartement of klein niet-residentieel gebouw.  Bovendien staan op elk EPC aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken. Samen streven we naar een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050!

Bij verkoop of verhuur van bestaande gebouwen met woonfunctie en kleine gebouwen met niet-residentiële functie is verplicht een energieprestatiecertificaat (epc) vereist!

EPC vereist?

Het EPC is 10 jaar geldig.

Prijslijst

• Inclusief BTW.
• Inclusief vervoerskosten.
• Bij het niet aanwezig zijn van deftige plannen kan een extra kost van 25 € aangerekend worden.
• Wanneer er meerdere plaatsbezoeken tegelijkertijd in hetzelfde gebouw kunnen worden opgemaakt is er een korting voorzien van 10 € per epc. (Bijvoorbeeld opmaak epc appartement + epc gemene delen = 20 € korting)

GESLOTEN BEBOUWING

150

HALFOPEN BEBOUWING

175

OPEN BEBOUWING

200

STUDIO

125

NORMAAL APPARTEMENT

150

DAKAPPARTEMENT / DUPLEX

175

Kleine niet-residentiële eenheid

Klein niet-residentieel

Basisprijs

175

Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, … verkoopt of verhuurt, moet over een geldig EPC beschikken.

→ De prijs voor een kNR gebouw start vanaf 150 €. 
→ Bij aanwezigheid van een koelinstallatie wordt er een extra 65 € aangerekend.

 

Gemeenschappelijke delen

Voor bestaande appartementsgebouwen met minstens 2 gebouweenheden is een epc voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw verplicht vanaf 1 januari 2022. Dit epc kan al vanaf 2020 worden opgemaakt. 

→ Bij de opmaak van epc gemene delen moet er ook toegang zijn tot 1 of meerdere wooneenheden binnen het gebouw.
→ Grondplannen van alle verdiepen + eventueel gevelzichten en doorsnedes moeten ter beschikking worden gesteld. Indien deze afwezig zijn komt er een extra kost van 100 € bij. 
→ Bij aanwezigheid van een collectief verwarming en/of koelingssysteem wordt er een extra kost van 100 € aangerekend.
→ Een horecazaak, winkel, … zijn ook eenheden.

Basisprijs 10 eenheden

Per extra eenheid + 15 €

405

Basisprijs 20 eenheden

Per extra eenheid + 10 €

555

Werkwijze

  1. › Voor het plaatsbezoek bezorgt de energiedeskundige de eigenaar via mail een lijst met documenten die kunnen helpen om het epc op te stellen. → Aanstiplijst bewijsstukken epc 
  2. › De energiedeskundige verzamelt bij een plaatsbezoek gegevens over de opbouw en grootte van de verliesoppervlakken van de gebouwschil (vloer, muren, dak, ramen en deuren), de verwarm- en koelinstallaties, toestellen om warm water aan te maken en de ventilatiesystemen. De gehele woning, de ramen en deuren, enzovoort dienen opgemeten te worden en er wordt onderzocht of er al dan niet isolatie aanwezig is in de schildelen. Het onderzoek ter plaatse neemt ongeveer 1 à 2 uur in beslag.
  3. › Vervolgens zal de energiedeskundige alle gegevens verwerken en de resultaten ingeven in de software van de Vlaamse Overheid. 
  4. › Het resultaat is een document van ongeveer 25 pagina’s die de deskundige digitaal ondertekend en via mail bezorgt aan de eigenaar. Op aanvraag kan het epc afgedrukt worden.
  5. › Vrijblijvend komen wij langs om het epc toe te lichten. 

Contact